กิจกรรม
กิจกรรมมากมายรอให้คุณได้เข้าร่วม
เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ ด้านไอที

UX/UI Workshop รุ่นที่ 5

การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยหลักการของ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้งาน) และ UI (ส่วนต่อประสานผู้ใช้) การออกแบบ สามารถทำให้มีรายได้มากถึง 228% เราอยากให้คุณเข้าใจตั๋ว Early Bird ราคา 2,900 บาทตั๋วธรรมดาราคา 3,900 บาทตั๋ว Late Bird ราคา 6,900 บาท* ไม่มี...

สถานที่:

SYN HUB

วันที่:

25 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

Practical Mobile App Development with Google’s Flutter #2

Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้เราสามารถเขียน Code ครั้งเดียว แล้วสร้าง Mobile Application ออกมาได้ทั้ง iOS และ Android พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขีย...

สถานที่:

SYN HUB

วันที่:

27 เมษายน 2563 - 28 เมษายน 2563

Pactical Robotic Process Automation with UiPath

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของ...

สถานที่:

SYN HUB

วันที่:

16 พฤษภาคม 2563 - 17 พฤษภาคม 2563

Pactical Robotic Process Automation with UiPath #2

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักและทดลองใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของ...

สถานที่:

SYN HUB

วันที่:

08 มิถุนายน 2563 - 09 มิถุนายน 2563