บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

ทำความเข้าใจ อีเธอเรียม คอนแสตนติโนเปิ้ล 27 ก.พ. 2562 (ที่ถูกเลื่อน)

ทำความเข้าใจ อีเธอเรียม คอนแสตนติโนเปิ้ล 27 ก.พ. 2562 (ที่ถูกเลื่อน)

คนที่ลงทุนในเหรียญอีเธอเรียมไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเทคนิคนี้นะครับ การอัพเดทที่จะมีขึ้นจะไม่มีผลกระทบกับผู้ถือเหรียญอีเธอเรียมแต่อย่างใด บทสรุปการอัพเดทระบบอีเธอเรียมนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้สนใจในเทคโนโลยีนี้เป็นพิเศษ


หลังจากที่อีเธอเรียมถูกเลื่อนกำหนด hard fork(การอัพเดทระบบ) ออกไป จากกำหนดเดิมที่ block เบอร์ 7,080,000 ซึ่งควรจะมีขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มาเป็น block เบอร์ 7,280,000 แทน ซึ่งควรจะมีขึ้นในช่วงประมาณวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สาเหตุเนื่องจากมีคนพบบั๊กใน EIP ที่ถูกเสนอขึ้น จึงได้มีการเลื่อนระยะเวลา fork ออกไป 2 แสนบล็อค หรือ 6 สัปดาห์ โดยประมาณ

Pii | Blockchain

02/05/2019