บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

รู้จัก MQTT Protocol (ตอนที่ 1)

รู้จัก MQTT Protocol (ตอนที่ 1)

ในการพัฒนาระบบทางด้าน IoT นั้นมีหลายโพรโตคอล (Protocol) ให้เราเลือกใช้ ซึ่งทางผู้เขียนเห็นว่า MQTT เป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มต้นกับงาน หรือการเขียนโปรแกรมทางด้าน IoT ค่ะ


Introducing MQTT

MQTT เป็น Protocol ที่แรกเริ่มได้ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อระหว่างท่อน้ำมันและดาวเทียม ดังนั้น Protocol ตัวนี้จะต้องใช้พลังงาน และ Bandwidth น้อยที่สุด MQTT ถูกใช้โดย IBM เพียงผู้เดียว มาเกือบทศวรรษ หลังจากถูกคิดค้นออกแบบ หลังจากนั้น IBM ก็ได้ปล่อยตัว MQTT 3.1 ให้คนภายนอกได้ใช้กัน

Laris | IoT

02/05/2019