บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

อธิบายบล็อคเชนให้เด็กฟัง

อธิบายบล็อคเชนให้เด็กฟัง

ปัจจุบันเริ่มมีผู้คนให้ความสนใจบล็อคเชนในแง่ของการนำเอาไปประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจต่างๆของตน ผู้คนเริ่มตระหนักถึงตัวตนและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการมีอยู่ของบล็อคเชนมากขึ้นเรื่อยๆ จริงๆแล้วบล็อคเชนทำงานอย่างไร? ซื้อขายได้อย่างไร?


กรณีทั่วไปไม่ใช้บล็อคเชน

น้อง ก. มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองลงในสมุด ก. 

น้อง ก. จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ในบันทึกนั้นแต่เพียงผู้เดียว คือคนอื่นดูไม่ได้(ถ้าไม่ได้รับอนุญาต) สามารถแก้ไขข้อมูลบันทึกได้หากต้องการ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ขอดูบันทึกดังกล่าว คุณพ่อคุณแม่จึงต้อง “เชื่อ” ข้อมูลของน้อง ก. โดยปริยาย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ณ เวลาไหนก็ตาม ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากน้อง ก.

Pii | Blockchain

02/05/2019