บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

มารู้จัก MQTT Protocol กันดีกว่า (ตอนที่ 2)

มารู้จัก MQTT Protocol กันดีกว่า (ตอนที่ 2)

หลังจากบทความที่ผ่านมา เราพูดถึง MQTT Basics ซึ่งผู้เขียนเองได้พูดถึง

  • การ Publish และ การ Subscribe เบื้องต้น
  • Client, Broker, and Connection Establishment
  • MQTT Publish, Subscribe, and Unsubscribe
  • และ MQTT Topics

บทความนี้เราจะพูดก็คือ QoS หรือ Quality of Service ค่ะ


QoS คืออะไร? 

QoS คือ ข้อตกลงระหว่างผู้ส่ง และ ผู้รับ Message ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเป็นการการันตีว่า Message นั้น สามารถถูกส่งไปถึงผู้รับแน่นอน ซึ่งใน MQTT จะมีอยู่ 3 ระดับค่ะ

  • At most once (0)
  • At least once (1)
  • Exactly once (2)

ในการกำหนดค่า QoS ใน MQTT เราจะพิจารณาการรับส่ง Message เป็น 2 ส่วนนะคะ คือ

Laris | IoT

02/05/2019