บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Visualize โมเดล Tree ใน Scikit-Learn

Visualize โมเดล Tree ใน Scikit-Learn

เวลาที่เราสร้างโมเดลประเภท Tree อย่างเช่น Decision Tree จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือโมเดลพวกนี้สามารถนำมาวาดรูปให้คนอ่านรู้เรื่องได้ (จริงๆ โมเดลอื่นก็วาดรูปได้นะ แต่ไม่ user friendly เท่ากับโมเดลประเภท Tree) ถ้าเราใช้ Scikit-Learn แล้วเราอยากจะดูว่าโมเดลเราหน้าตาเป็นแบบไหน เราจะทำอย่างไร?

เริ่มด้วยการสร้างโมเดลแบบ Tree สักโมเดลหนึ่งมาก่อน ขอเป็น Decision Tree ละกันเนอะ เขียนโค้ดได้ตามนี้เลย

from sklearn import tree, datasets
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
clf = tree.DecisionTreeClassifier()
clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)
print(accuracy_score(y_test, y_pred))


Kan Ouivirach | Machine Learning

02/05/2019