บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

มาเล่น Sentiment Analysis โดยใช้ Python กัน

มาเล่น Sentiment Analysis โดยใช้ Python กันHow is it going? Positive, Neutral, or Negative?


เกริ่นก่อน Sentiment Analysis เนี่ย มันคือกระบวนการที่เราสามารถบอกและแยกแยะอารมณ์ที่แสดงออกมาในข้อความหนึ่งๆ ซึ่งในข้อความนั้นๆ อาจจะออกมาเป็นแง่บวก (positive) แง่ลบ (negative) หรือแบบเฉยๆ (neutral) ก็ได้

ปัญหาของเราคือ ถ้าเรามีข้อมูลประมาณด้านล่างนี้ เราจะเอาไปสร้างโมเดล Sentiment Analysis อย่างไร?

Kan Ouivirach | Machine Learning

03/05/2019