บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

บล็อคเชนกับการกระจายฐานข้อมูล(distributed ledgers)

บล็อคเชนกับการกระจายฐานข้อมูล(distributed ledgers)

เทคโนโลยีบล็อคเชนในความหมายสั้นๆก็คือการกระจายฐานข้อมูลที่เหมือนกันออกมาหลายจุด ครอบครองโดยหลายองค์กร เพื่อความโปร่ง สามารถตรวจสอบได้ง่าย(เพราะมีหลายชุดให้เทียบกัน) และมีความยืดหยุ่นสูง การประยุกต์ใช้บล็อคเชนจะทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาและเชื่อใจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งดูแลรักษาข้อมูลสำคัญของเราและข้อมูลที่เกิดจากเราเหมือนแต่ก่อน เราจะสามารถเข้าถึงและควบคุมจัดการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยเราเองได้มากกว่าแต่ก่อน


บล็อคเชนนั้นจริงๆแล้วมีแนวคิดมาจากฐานข้อมูลประเภทบัญชี(ledgers)ที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต และบัญชีรายรับรายจ่ายภาครัฐ ฐานข้อมูลบัญชีที่ถูกเก็บดูแลโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติข้อดีหลายอย่าง เช่น การควบคุมคนที่จะเขียนข้อมูลเพิ่มลงในฐานข้อมูล(จำกัดสิทธิ์) ประสิทธิภาพและความเร็วในการเขียนและอ่านข้อมูล(รู้ว่าฐานข้อมูลตั้งอยู่ที่ไหน) และความสามารถในการควบคุมแก้ไขเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น 


เราเรียกการแก้ไขข้อมูลบัญชี 1 รายการว่า 1 transaction ข้อมูลในแต่ละ transaction จะต้องเขียน(insert)ให้ครบถ้วนเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดถูกต้อง transaction แต่ละอันจะต้องไม่ถูกแก้ไขหลังจากเขียนเสร็จไปแล้ว หรือถ้าสามารถแก้ไขได้จะต้องมีขั้นตอนตรวจสอบที่มีมาตรฐานมากเพียงพอ 


ปัจจุบันการกระจายฐานข้อมูลประเภทบัญชี(distributed ledgers)มีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งฐานกระจายเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งในการดูแลข้อมูลทั้งหมด องค์กรที่มีส่วนในการร่วมถือครองฐานข้อมูลเหล่านี้จะต้องตกลงเงื่อนไขในการใช้งานร่วมกัน เช่น การใช้ public/private key ในการสั่งเขียนข้อมูลเพิ่มลงในระบบ ซึ่งระบบก็จะรู้ว่าใครเป็นคนสั่งให้เขียนและคนๆนั้นมีสิทธิ์ที่จะเขียนหรือไม่ ระบบฐานกระจายนี้จะช่วยให้องค์กรที่มีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดขึ้น(เทียบกับการต้องร้องขอเอาจากองค์กรอื่น) มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น(ไม่ใช่นึกจะแก้ตัวเลขอะไรก็แก้ได้เลย) และปลอดภัยมากขึ้น(คนแฮกต้องแฮกหลายที่) อย่างไรก็ตามการอ่านข้อมูลล่าสุดจากระบบฐานกระจายดังกล่าวจะช้ากว่าฐานเดี่ยวมาก เพราะต้องคอยตรวจสอบจากฐานอื่นว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ และรวมไปถึงการที่ฐานแต่ละฐานจะได้รับข้อมูลล่าสุดจริงๆไม่พร้อมกันในทันที 


นิยามของการเป็นฐานกระจาย(distributed ledgers)อย่างแท้จริงคือการมีฐานที่แชร์ข้อมูลกันกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก มีระบบตรวจสอบสิทธิ์คนเขียนข้อมูลตามข้อตกลงร่วม มีระบบแชร์ข้อมูลระหว่างฐานที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบตรวจสอบความถูกต้อง(การเทียบข้อมูลระหว่างฐาน)ทางคณิตศาสตร์(cryptographic infrastructure)ที่มีประสิทธิภาพ


บล็อคเชนคือ ฐานกระจาย(distributed ledgers)รูปแบบหนึ่ง ที่มีการเก็บข้อมูล(data structure)แบบเฉพาะในชื่อ blockchain และใช้ข้อตกลงในการเขียนข้อมูลแบบ Prove of Work

Pii | Blockchain

04/05/2019