บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

บล็อคเชนกับการกระจายฐานข้อมูล(distributed ledgers)

บล็อคเชนกับการกระจายฐานข้อมูล(distributed ledgers)

เทคโนโลยีบล็อคเชนในความหมายสั้นๆก็คือการกระจายฐานข้อมูลที่เหมือนกันออกมาหลายจุด ครอบครองโดยหลายองค์กร เพื่อความโปร่ง สามารถตรวจสอบได้ง่าย(เพราะมีหลายชุดให้เทียบกัน) และมีความยืดหยุ่นสูง การประยุกต์ใช้บล็อคเชนจะทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาและเชื่อใจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งดูแลรักษาข้อมูลสำคัญของเราและข้อมูลที่เกิดจากเราเหมือนแต่ก่อน เราจะสามารถเข้าถึงและควบคุมจัดการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยเราเองได้มากกว่าแต่ก่อน


บล็อคเชนนั้นจริงๆแล้วมีแนวคิดมาจากฐานข้อมูลประเภทบัญชี(ledgers)ที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต และบัญชีรายรับรายจ่ายภาครัฐ ฐานข้อมูลบัญชีที่ถูกเก็บดูแลโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติข้อดีหลายอย่าง เช่น การควบคุมคนที่จะเขียนข้อมูลเพิ่มลงในฐานข้อมูล(จำกัดสิทธิ์) ประสิทธิภาพและความเร็วในการเขียนและอ่านข้อมูล(รู้ว่าฐานข้อมูลตั้งอยู่ที่ไหน) และความสามารถในการควบคุมแก้ไขเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น 

Pii | Blockchain

04/05/2019