บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

What is Machine Learning?

What is Machine Learning?
  1. Machine Learning คืออะไร?
  2. ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมองว่าการเรียน Machine Learning ยาก?
  3. แนวทางเรียนแบบ Top-Down สนุกกว่า และมีประสิทธิภาพ
  4. สรุปปิดท้าย


Machine Learning คืออะไร?

Tom Mitchell (ศาสตราจารย์ภาควิชา Machine Learning ที่ Carnegie Mellon University) กล่าวไว้ว่า Machine Learning คือ

A computer program is said to learn from experience ‘E’, with respect to some class of tasks ‘T’ and performance measure ‘P’ if its performance at tasks in ‘T’ as measured by ‘P’ improves with experience ‘E’.

สรุปได้ประมาณว่า Machine Learning จริงๆ แล้วก็คือ computer program ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเอาไปทำงานใดงานหนึ่งได้เมื่อมีข้อมูลป้อนให้ ถ้า program นั้นทำงานได้ดีขึ้น ก็หมายความว่ามันได้ “เรียนรู้” ที่จะทำงานนั้นๆ แล้วนั่นเอง

Kan Ouivirach | Machine Learning

09/04/2019