บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

ใช้ Null Accuracy เป็น Baseline ในการวัดผลโมเดลของเรา

ใช้ Null Accuracy เป็น Baseline ในการวัดผลโมเดลของเรา

ในกรณีที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อทำนายผลอะไรสักอย่าง เราก็อยากที่จะวัดผลโมเดลนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหน ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกค่าที่คำนวณง่ายๆ มาอย่างเช่นค่า Accuracy เป็นต้น

ค่า Accuracy คือ 

ค่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนข้อมูลที่เราทำนายถูก กับจำนวนที่เราต้องการจะทำนายทั้งหมด

เช่น สมมุติว่า เรามีข้อมูลที่เราอยากจะทำนายว่าลูกค้าคนไหนของเราจะยกเลิกการใช้บริการของเราหรือเปล่าอยู่เป็นจำนวน 100 ข้อมูล และเราทำนายว่า 75 คนจะยกเลิก และ 75 คนนั้นยกเลิกจริงๆ ดังนั้นค่า Accuracy ของโมเดลของเราก็คือ 75% แล้วถ้าเราทำนายว่ามี 75 คนที่จะยกเลิก แต่ว่ามียกเลิกจริงๆ คือ 50 คน ก็แปลว่าค่า Accuracy ของโมเดลคือ 50% 🤓

Kan Ouivirach | Machine Learning

20/08/2019