บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (3)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (3)

Asset/People Tracking using BLE Beacons — Scanner Setup 

สวัสดีค่ะ จากบทความที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกับ Architecture และภาพรวมของระบบติดตามด้วย Beacon ที่เราจะทำกันไปแล้วนะคะ ในบทความนี้…..เราจะมาเริ่มทำ Scanner ด้วย Raspberry Pi (RPi)กันค่ะ ซึ่งเราจะใช้ balenaCloud ค่ะ เป็น Container-based Server Platform (เดิม resin.io) ในการ ช่วย manage & monitor ตัว Scanner และยังช่วย deploy โค้ดของเรา บน RPi ค่ะ

Laris | IoT

11/09/2019