บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (4)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (4)

Asset/People Tracking using BLE Beacons — Scanner Setup II

สวัสดีคะ…… จากบทความที่แล้ว ( Scanner Setup I) เราได้ทำการ Setup Scanner ตาม 4 ขั้นตอนนี้ไปแล้ว

Laris | IoT

12/09/2019