บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (5)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (5)

Asset/People Tracking using BLE Beacons — Scanner Setup III

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการ Setup Scanner กันแล้วค่า หลังจากที่เราได้ทำไปแล้ว 5 ขั้นตอน :

1. Sign up and login

2. Create an application

3. Add a device and download the OS

4. Flash your SD card and boot the device

5. Add application environment variables

ถึงตรงนี้ เราได้ทำการเชื่อมต่อ RPi เข้ากับ balena แล้วนะคะ

ขั้นตอนสุดท้าย เราจะ Deploy Code ค่ะ…


เริ่มต้นด้วยการเตรียม code สำหรับ Scanner รอไว้ก่อนเลยค่ะ

Laris | IoT

17/09/2019