บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (5)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (5)

Asset/People Tracking using BLE Beacons — Scanner Setup III

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการ Setup Scanner กันแล้วค่า หลังจากที่เราได้ทำไปแล้ว 5 ขั้นตอน :

1. Sign up and login

2. Create an application

3. Add a device and download the OS

4. Flash your SD card and boot the device

Laris | IoT

17/09/2019