บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (6)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Beacon (6)

Asset/People Tracking using BLE Beacons — Server Setup


Asset/People Tracking using BLE Beacons


จากบทความที่แล้ว….. เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะในส่วน ของ Scanner ซึ่งสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งตัวนะคะ จากในรูปจะเห็นว่ามี Scanner อยู่ 3 ตัว และจะเห็นว่ามีส่วนที่ overlap กันอยู่ ซึ่งถ้าหาก มี beacon อยู่ในพื้นที่ overlap ตรงนี้ เราจะมีวิธีแยกได้ยังงัยว่า beacon อยู่ใกล้ Scanner ตัวไหนมากที่สุด 

เราจะใช้วิธีคำนวณจาก RSSI 

Laris | IoT

18/09/2019