บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

MQTT Security (1)

MQTT Security (1)

Is MQTT Secure?

IoT ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้เรา ไม่ว่าจะใน รถยนต์ หรือ บ้านทั้งหลัง เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว และ ระบุตำแหน่ง เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าสมาชิกในบ้านอยู่ที่ตำแหน่งไหนของบ้าน แต่ถ้าหากไม่ได้มีเพียงแค่เรา ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ หากข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ โดยผู้ประสงค์ร้าย ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะย้อนกลับมาทำความเสียหายให้เราได้ค่ะ อาจจะเล็กน้อยเพียงแค่ทรัพย์สินในบ้าน หรืออาจจะร้ายแรงถึงชีวิตของคนในบ้าน

Laris | IoT

25/09/2019