บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

MQTT Security (3)

MQTT Security (3)

Payload Encryption


MQTT Payload Encryption

นอกจาก authentication แล้ว ใน Applicaiton level ยังสามารถทำการ encryption ได้ค่ะ โดยทำการ encrypte ตัว payload ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้กับ message ประเภท PUBLISH และ LWT ค่ะ

MQTT Payload Encryption

จะเห็นว่าในส่วนอื่นๆ (นอกจาก payload แล้ว ) จะไม่มีการ encrypt ค่ะ เช่น topic หรือ QoS ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดภาระที่ไม่จำเป็นให้กับ broker ค่ะ เพราะไม่ต้อง decrypt ข้อมูล meta พวกนี้

Laris | IoT

30/09/2019