บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

IoT Connectivity

IoT Connectivity

LPWAN — Low-Powered Wide Area Network

ถ้าจะพูดถึงคำว่า IoT หรือ Internet of Things นะคะ หรือ การเอา Things มาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จะเห็นว่าคำว่า IoT ไม่ได้หมายถึงแค่ device /sensor หรือ application เพียงอย่างเดียวนะคะ IoT Connectivity ก็เป็นส่วนผสมหลักในการทำให้ Things เหล่านี้ สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ด้วย Data Protocol อย่างเช่น MQTT ที่เราได้พูดถึงกันค่อยข้างละเอียดกันไปแต่ต้นแล้วนะคะ ซึ่งในปัจจุบัน มีการนำ IoT เข้ามาใช้งานจริงจัง ในหลายๆภาคอุตสาหกรรม ที่เห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนก็พวก IoT Application ต่างๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Smart นี่แหละค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Smart City, Smart home, หรือ Smat Farm

Laris | IoT

11/10/2019