บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Sensitive Data Exposure | ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผย

Sensitive Data Exposure | ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผย

Sensitive Data Exposure ก็คือ ช่องโหว่ที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ควรเป็นความลับ อาจจะเปิดเผยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ โดยมีวิธีการใดก็ตามที่ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ควรเป็นความลับได้ จะถือว่าเป็นช่องโหว่ Sensitive Data Exposure

โดยข้อมูลที่หลุดออกมานั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบปกติ คือ คนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ หรือ อาจจะต้องใช้ความรู้ในการเข้าหรัสหรือแปลงรหัสในการอ่าน เช่น ข้อมูลถูกแปลงด้วยการ ด้วยการเลื่อนตำแหน่งของตัวอักษรไป 13 ตำแหน่ง ดังตัวอย่างนี้จะแปลงอักษรของคำว่า ‘digitalskill’ ไป 13 ตำแหน่ง (วิธีการนี้เรียกว่า ROT13) ถ้าให้นับเลื่อนไป 13 ตำแหน่งทีละตัวอักษรก็จะทำให้ยุ่งยาก วิธีการที่ง่ายคือ ทำตารางของตัวอักษรมาทั้งหมด 26 ตัวอักษร จะเห็นได้ชัดว่า ตัวอักษรตัวไหนถูกแปลงไปเป็นตัวไหน

สุวิชา บัวคอม | Security

07/10/2019