บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

XML External Entities (XXE) Processing แฝงคำสั่งเรียกทรัพยากรณ์มากับ XML

XML External Entities (XXE) Processing แฝงคำสั่งเรียกทรัพยากรณ์มากับ XML

EP4 | XML External Entities (XXE) Processing แฝงคำสั่งเรียกทรัพยากรณ์มากับ XML


ก่อนจะไปรู้จักช่องโหว่ XML External Entities Processing ผมจะพาไปรู้จักกับ XML อย่างคร่าวๆ กันก่อน 

XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นการ encode (แปลงรหัส) เอกสารให้อยู่ในรูปแบบ ที่สามารถอ่านได้ทั้งคนแล้วก็เครื่อง 


รูปแบบของ XML จะคล้ายๆกับภาษา HTML ที่ใช้แท็ก <> และปิดด้วย </> ดังตัวอย่างนี้

สุวิชา บัวคอม | Security

14/10/2019