บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Security Misconfiguration ตั้งค่ามั่ว เปิดรูรั่วให้แฮกเกอร์

Security Misconfiguration ตั้งค่ามั่ว เปิดรูรั่วให้แฮกเกอร์

Security Misconfiguration คือช่องโหว่เกี่ยวกับการตั้งค่าความมั่นคงปลอดภัย โดยสามารถเกิดได้ทุกที่ในระบบที่มีการตั้งค่า สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าอย่างไม่มั่นคงปลอดภัยหรือใช้ค่าตั้งต้น ที่ไม่มั่นคงปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เกือบทุกระบบสามารถเกิดการตั้งค่าที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์เราเตอร์ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์เราเตอร์ที่เราซื้อมาเอง หรือ ใช้อุปกรณ์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ติดตั้งมาพร้อมอุปกรณ์ เป็นค่าที่สามารถหาได้ง่าย อาจจะค้นจาก search engine หรือใช้วิธีการเดาก็ได้ โดยส่วนมากชื่อผู้ใช้จะเป็นคำว่า admin และรหัสผ่านเป็นคำว่า password หรือถ้าอยากเจาะจงอุปกรณ์แต่ละรุ่นเราก็สามารถคนหาชื่ออุปกรณ์ และตามด้วยคำว่า default password ได้ 

สุวิชา บัวคอม | Security

23/10/2019