บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Cross-Site Scripting แค่กดเข้าเว็บก็โดนแฮกด้วยสคริปอันตราย

 Cross-Site Scripting แค่กดเข้าเว็บก็โดนแฮกด้วยสคริปอันตราย

Cross-Site Scripting แค่กดเข้าเว็บก็โดนแฮกด้วยสคริปอันตราย
การโจมตีด้วยช่องโหว่ Cross-Site Scripting คือการที่แฮกเกอร์ทำสคริปเอาไว้เพื่อหวังผลให้เหยื่อมารันสคริปที่แฮกเกอร์ทำ โดยส่วนมากสคริปที่ใช้จะเป็นภาษา JavaScript โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการโจมตี โดยจะมีผลเฉพาะเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่ Cross-Site Scripting เท่านั้น แฮกเกอร์ถึงจะใช้เว็บไซต์นั้นมาเป็นสื่อกลางในการโจมตีได้ โดยจุดประสงค์หลักคือ ทำยังไงก็ได้ ให้เหยื่อที่เข้าเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่ รันสคริปที่แฮกเกอร์ทำไว้จากหน้าเว็บไซต์รูปแบบของ Cross-Site Script แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ 

สุวิชา บัวคอม | Security

28/10/2019