บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Insecure Deserialization

Insecure Deserialization

Insecure Deserialization : คือช่องโหว่ที่เกิดจากการใช้ serialize ที่ไม่มั่นคงปลอดภัยโดยจะเกิดเมื่อระบบได้ทำการ deserialize ข้อมูลที่ถูกทำการ serialized โดยแฮกเกอร์อย่างไม่มั่นคงปลอดภัย 


มารู้จักการ serialize และ deserialize กันก่อน


การ serialize ให้พูดง่ายๆ ก็คือการนำข้อมูลแบบ object ไปแปลงเป็นข้อมูลแบบ byte stream เพื่อให้สะดวกในการบันทึกลงใน storage และส่งข้อมูลไปหาเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆได้สะดวก

สุวิชา บัวคอม | Security

11/11/2019