บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

เปิดตัวโครงการ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย x ทนายแมน โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านกฏหมายต่างๆ ให้กับคน IT

เปิดตัวโครงการ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย x ทนายแมน โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านกฏหมายต่างๆ ให้กับคน IT

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Code Mania 1010 ขึ้น ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท โดยในงานได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า "ทนายแมน" โดยคุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิดตัวร่วมกับ ทนายความ อภิเชฏฐ์ วงศ์สันติสุข ผู้ร่วมก่อตั้งทนายแมน ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับสำนักงานทนายความ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อหาทนายความและตัวกลางช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงาน


สำหรับโปรเจกต์ทนายแมนนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานที่มีมากมาย หลายครั้งที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย สมาคมจึงอยากจะเป็นคนกลางที่ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เสียเปรียบหรือผู้ที่อาจถูกเอาเปรียบได้

Digital Skill | Digital Skill

14/01/2020