บทความ

ไม่ว่าจะ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ และ Digital Skill บนสื่อ
มีให้คุณได้อ่านบทความดี ๆ มากมายแล้วที่นี่

Insufficient Logging&Monitoring

Insufficient Logging&Monitoring

การที่มีการเก็บ log และการ monitoring ไม่เพียงพอสามารถทำให้เกิดช่องโหว่ที่ตามมาหรือตรวจสอบหลักฐานของการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ โดยการเก็บ log และ monitoring ที่ไม่เพียงพอนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น


  • การ login สำเร็จ และ ไม่สำเร็จ, และ การทำธุรกรรมที่สำคัญไม่ได้ถูกเก็บ log

สุวิชา บัวคอม | Security

27/11/2019